เนื้อหา

เตรียมพร้อมการเรียนออนไลน์ช่วงวันที่ 11-29 มกราคม

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา “อยู่ที่บ้าน..ก็เรียนได้”

 

เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนออนไลน์ ในวันที่ 11 - 29 มกราคม 2564 

      

การเรียนรู้ในระดับอนุบาล จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน

1. การอัพโหลดไฟล์หรือลิงค์ ที่เว็บไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.

2. การสอนสดผ่าน Zoom โดยสามามารถดูตารางสอนสด ที่เว็บไซด์โรงเรียน วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.

 

 

การเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา จะใช้วิธีการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน

1. ระบบ Google Classroom ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้จากคลิปวิดีโอ ทำใบงาน ถาม-ตอบปัญหาในบทเรียน แล้วส่งใบงานกลับมาให้ครูตรวจเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งคุณครูสามารถเก็บใบงานของนักเรียนไว้เป็นข้อมูลได้ โดยนักเรียนจะได้ รหัสเข้าห้องเรียน วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ที่เว็บไซด์โรงเรียน www.pongsuwan.org 

2. โปรแกรม Zoom สำหรับการสอนสดระหว่างครูและนักเรียน โดยดูตารางสอนสด ที่เว็บไซด์โรงเรียน วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น

 

ผู้ปกครองและนักเรียน สามารถศึกษาวิธีการใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ตามรายละเอียดด้านล่าง

วิธีการเข้าใช้งานโปรแกรมสำหรับนักเรียนประถม คลิกอ่านคู่มือด้านล่าง  

                 คู่มือ Google Classroom (สำหรับนักเรียนประถม)

                         คู่มือ Zoom (สำหรับนักเรียนอนุบาล และ ประถม)  

** มีปัญหาการใช้งานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 090 972 4150 (วันจันทร์ – วันศุกร์ 9:00 – 15:00 น.) **