ผักปลอดสารจากศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จ.นครนายก

ผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จ.นครนายก

            สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ โรงเรียนได้นำผักปลอดสารมาประกอบอาหารให้นักเรียนรับประทาน ประกอบด้วย ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักกาด ฟักทอง ที่โรงเรียนปลูกไว้ ที่จังหวัดนครนายก

 

 
 
 
 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events ผักปลอดสารจากศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา จ.นครนายก