รับนมโรงเรียน

 

              นักเรียนสามารถมารับนมโรงเรียน คนละ 1 ลัง สำหรับไปดื่มในช่วงที่เรียนหนังสือที่บ้านในเดือนมกราคม ได้ที่โรงเรียน
ทุกวัน เวลา 9.00 - 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564  เป็นต้นไป
 
                               
คุณอยู่ที่: Home News and Events รับนมโรงเรียน