แจ้งเรื่อง เลื่อนรับเอกสารใบงานของวัน 4-8 มกราคม 2564

แจ้ง เรื่อง เลื่อนรับเอกสารใบงานของวัน 4-8 มกราคม 2564

 

สำหรับท่านผู้ปกครองที่จะมารับเอกสารใบงาน และรับใบงานจากรถตู้ ทางโรงเรียนขอเลื่อนจากบ่ายวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เป็น วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ตั้งแต่ 9.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเครื่องโรลเอกสาร ส่วนการดาวน์โหลดเอกสารจากทางเว็บไซต์โรงเรียน เริ่มดาวน์โหลดได้ในวันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 8.00 น.

 

ประกาศ   ณ  วันที่ 3 มกราคม  2564

คุณอยู่ที่: Home News and Events แจ้งเรื่อง เลื่อนรับเอกสารใบงานของวัน 4-8 มกราคม 2564