ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาวันที่ 4-31 มกราคม 2564

ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาวันที่ 4-31 มกราคม 2564

เรียนผู้ปกครอง

 

โรงเรียนปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 4 ถึง 31 มกราคม 2564 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับลงวันที่ 2 มกราคม 2564

โดยในสัปดาห์ที่ 4- 8 มกราคม 2564 นักเรียนจะทำใบงานที่ครูมอบหมาย โดยงานจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์โรงเรียน ในวันที่ 4 มกราคม2564 ในกรณีที่งานที่นักเรียนต้องทำเป็นใบงาน ผู้ปกครองสามารถรับใบงานได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบงานจากเว็บไซต์โรงเรียน (www.pongsuwan.org)
  2. ให้รถตู้ไปส่ง (กรณีนักเรียนขึ้นรถตู้โรงเรียน)
  3. มารับที่โรงเรียน (กรณีที่ 2-3 จะได้รับช่วงบ่ายวันที่ 4 มกราคม 2564)

ในสัปดาห์ที่ 11 มกราคม เป็นต้นไป จะสอนออนไลน์ผ่าน Google Classroom และ Zoom

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนออนไลน์จะแจ้งผ่านเว็บไซต์โรงเรียนในลำดับต่อไป

 

ประกาศ   ณ  วันที่ 2 มกราคม  2564

คุณอยู่ที่: Home News and Events ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาวันที่ 4-31 มกราคม 2564