“ประกาศของกรมควบคุมโรค” เกี่ยวกับการเปิด-ปิด สถานศึกษาช่วงโควิด

“ประกาศของกรมควบคุมโรค” เกี่ยวกับหลักการ เปิด-ปิด สถานศึกษาช่วงโควิด     
 
เพื่อชี้แจงให้ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการปิดเรียน โรงเรียนปฏิบัติตามประกาศของกรมควบคุมโรค ดังนี้ 
 
 
 

 

 
 
คุณอยู่ที่: Home News and Events “ประกาศของกรมควบคุมโรค” เกี่ยวกับการเปิด-ปิด สถานศึกษาช่วงโควิด