8:00 - 15:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  16 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
Reading test
การอ่าน
นักเรียนชั้น ป.1 สอบการอ่าน ระดับชาติ RT
8:00 - 16:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  13 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
Author
การสอบ O-NET
นักเรียนชั้น ป.6 สอบวัดผลระดับชาติ O-NET
9:00 - 15:00 น.     22-31 มี.ค. 64
การวัดและประเมินผล
testing
สอบภาคปฏิบัติ
ทดสอบภาคปฏิบัติในราายวิชาต่างๆ เช่น
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
ทดสอบภาคปฏิบัติภาษาอังกฤษ 
 
 
8:00 - 15:00 น.   สถานที่:โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 1-2, 5-7 เม.ย. 64
การวัดและประเมินผล
testing
สอบปลายปี

 

 
  • 1-2, 4-7 เม.ย. 64 ประเมินพัฒนาการปลายปี ระดับอนุบาล
  • 5-7 เม.ย. 64 สอบภาคทฤษฎีระดับประถม
 
 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries