กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2566

นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและตัวแทนนักเรียนชั้นประถมนำเทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดสายไหม นักเรียนระดับชั้นประถมนำเทียนจำนำพรรษาถวาย และไปเรียนรู้ ณ วัดปัญญานันทาราม และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ในห้องเรียน

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries