ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์จากโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform)

       เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา เป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์จากโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus Platform) ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: DEPA) โดยบริษัท เมทลิงค์ อินโฟ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการมอบอุปกรณ์ ดังนี้ อุปกรณ์สำหรับติดตั้งในรถรับส่งนักเรียน  ได้แก่ Sensor - เพื่อโรงเรียนสามารถตรวจสอบพิกัดของรถขณะที่วิ่งรับส่งนักเรียน และแจ้งเตือนกรณีที่มีนักเรียนติดหลงอยู่ในรถอุปกรณ์สำหรับติดตามตัวนักเรียน ได้แก่ Tracker - เพื่อแจ้งเตือนการขึ้น-ลงรถนักเรียน ผ่านระบบอุปกรณ์ระบบ Smart School Bus ได้แก่ Raspberry Pi และหน้าจอ - เพื่อโรงเรียนสามารถตรวจสอบพิกัดการเดินรถและรับทราบข้อมูลต่างๆ

 

จูมล่าดีบัคคอนโซล

Session

Profile Information

การใช้งาน หน่วยความจำ

Database Queries